Zelhems Christelijk Oratoriumkoor

Zingende mensen, blijde mensen ! Dus kom zingen

Homepage

Zelhems Christelijk Oratoriumkoor

Ons koor is aangesloten bij de  kczb  te Voorschoten

 
Secretariaat:  - 0314-625419 - lies.mudde@planet.nl

IBAN: NL18 ABNA 0533 5206 06  t.n.v. Zelhems Christelijk Oratoriumkoor te Doetinchem


 
Binnenkort kan
 
deze website komen te vervallen

 Kom zingen!!
 
in de Meeneschool, Frans Halsstraat 25 - Zelhem
 
op dinsdagavond
 
van 20:00 - 22:00 uur 
 
 
Van harte welkom !
 
Wij repeteren momenteel aan het
 
REQUIEM op.48 van Fauré
 
waarvan de uitvoering op 25 februari 2023  is.

 
We zoeken nog enkele tenoren [geen dames] ,hoge sopranen en bassen, maar alten zijn ook welkom!

Mocht Uw interesse gewekt zijn dan kunt U vrijblijvend een repetitie bijwonen op dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur in de Meeneschool, Frans Halsstraat 25, 7021 DL,  te Zelhem.

Voor meer informatie kunt U bellen met Lies Mudde 0314-625419

(zie ook Koorinfo)

  "Die sieben letzten Worte" van Haydn in Zelhem

Zateragavond 8 april 2017 voerde het Zelhems Christelijk Oratoriumkoor

"Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze"

uit in de Lambertikerk te Zelhem. Het Zelhems Christelijk Oratoriumkoor zong die avond met begeleiding van het Projectorkest Twente en Mirjam van der Meulen - koororgel. De solisten waren : Eva Wiersma - sopraan, Karin van der Tuin - alt, Egbert van Hattem - tenor en Hans van der Werf - bas. Het geheel stond onder leiding van Wilbert Berendsen.

ZINGENDE MENSEN, BLIJDE MENSEN 

 Onze webemail is: 

zcokzelhem@yahoo.com

Aantal keren bekeken: